Storno podmínky a GDPR

Storno podmínky

Dojde-li ke zrušení registrace na příměstský tábor dříve než 30 dní před zahájením turnusu (včetně), činí stornovací poplatek 40% z celkové ceny tábora. V případě zrušení registrace na příměstský tábor 15 dní před zahájením turnusu (včetně) činí stornovací poplatek 70% z celkové ceny tábora. Dojde-li ke zrušení registrace na příměstský tábor dříve než 7 dní před zahájením turnusu (včetně), činí stornovací poplatek 100% z celkové ceny tábora, stejně tak, pokud přihlášené dítě na tábor nenastoupí vůbec. V případě, že registrovaný účastník tohoto tábora zruší svou registraci, ale on, či jeho rodiče naleznou a doporučí náhradníka, který se zaregistruje a uhradí plnou cenu tábora, nebudou původně registrovanému účastníkovi účtovány žádné storno poplatky. Zrušení registrace lze provést pouze písemně anebo prostřednictvím emailové komunikace realizované výhradně z emailové adresy rodičů zadané při registraci na emailovou adresu tábora: skola@jazykovkazachova.cz. V případě emailové komunikace je nezbytné potvrzení a doručení emailu ze strany organizátora tábora. Za den zrušení registrace na tábor se považuje den, kdy bude oznámení o neúčasti na kurzu doručeno organizátorům tábora. V případě předčasného ukončení, či přerušení pobytu účastníka na táboře bez zavinění na straně organizátora tábora, nevzniká organizátorům tábora povinnost vrátit zaplacenou cenu, ani její poměrnou část.

Souhlas se zpracováním osobních údajů dle GDPR:

Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o vašich právech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů v Jazykové škole Zachová JH s.r.o. a Jazykové škole Zachová s.r.o. Při zpracování osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 a ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení EU“). Zpracování osobních údajů probíhá vždy v souvislosti s poskytnutou službou a stanoveným účelem zpracování.