Jindřichův Hradec a Pelhřimov

Naše projekty

Jazyková škola Zachová s.r.o. realizuje za finanční podpory EU z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou MPSV

následující projekt:

Název projektu: TAK TROCHU JINÉ PRÁZDNINY

Cílem projektu je prostřednictvím tematicky zaměřených příměstských táborů pro děti
ve věku od 5 do 15 let v době letních prázdnin podpořit pracující rodiče na Jindřichohradecku, což povede k lepší dostupnosti kvalitní péče o jejich děti, a zároveň přispěje k vytvoření rovnováhy mezi rodinným a pracovním životem.

 

 

3 ZS projekty2

Cílovými skupinami projektu jsou:

  • osoby pečující o malé děti
  • osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/ rodičovské dovolené
  • rodiče samoživitelé
  • osoby pečující o jiné závislé osoby

TECHNICKÉ ÚDAJE

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009388
Doba realizace: 1. 8. 2018 – 31. 7. 2021
Územní vymezení: území MAS Česká Kanada o.p.s.

106 unikátních klientů (plán)

 

3 ZS projekty

© Jazyková škola Zachová • všechna práva vyhrazena

Vytvořil MD webdesign – tvoříme obchodně úspěšné weby

Top