JAZYKOVÉ CERTIFIKÁTY CAMBRIDGE ENGLISH

Mezinárodně uznávané zkoušky, které dokládají vaši jazykovou úroveň. Získejte při přijímacích zkouškách na VŠ plusové body, na některých SŠ rovnou maturitu, nebo si jen vylepšete svůj životopis a ukažte novému zaměstnavateli, že se na vás v angličtině může spolehnout.

C

VŠECHNY ÚROVNĚ

připravte se s námi na KET, PET, FCE, CAE, CPE

C

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍPRAVA

na zkoušky se můžete připravit individuálně, nebo v malých skupinkách (max. 3 studenti)

C

KOMPLETNÍ PŘÍPRAVA

na kurzech obsáhneme všechny části zkoušky (Reading + Use of English, Writing, Listening, Speaking)
C

ŽÁDNÉ STAROSTI

provedeme vás celým průběhem získání certifikátu (zapsání kurzu, příprava, přihlášení na zkoušku)

V Jazykové škole Zachová vás připravíme na všechny úrovně a části zkoušky pro získání jazykových certifikátu Cambridge English. Jsme dlouholetým partnerem British Council a Elec (Evropské centrum jazykových zkoušek). Naši studenti tak skládají finální zkoušku nejčastěji v Jihlavě, Jindřichově Hradci, Praze, Brně a Českých Budějovicích.

V hodinách se zaměřujeme na procvičování všech dovedností, včetně cvičných slohů, které následně opravujeme a okomentujeme. Nejvíce pozornosti je věnováno části, která je pro daného studenta problematická. K přípravě obvykle používáme certifikované jazykové učebnice Straight to First, Straight to Advanced, Ready for PET, Ready for FCE, Ready for Advanced, Proficiency Masterclass a také sady cvičných testů, jež vydává přímo Cambridge University Press. 

ROZDĚLENÍ PODLE ÚROVNÍ

A2 Key (KET)

  • pro pokročilé začátečníky
  • zkouška ověřuje znalost angličtiny na základní komunikativní úrovni

B1 Preliminary (PET)

  • pro středně pokročilé studenty
  • zhruba odpovídá nynější úrovni didaktického testu státní maturity z angličtiny

B2 First (FCE)

  • pro pokročilé studenty
  • nejčastěji skládaná zkouška, kterou obvykle mohou vyžadovat zaměstnavatelé jako doklad, že jsou uchazeči o práci schopni pracovat i v angličtině; také ji uznávají některé SŠ místo státní části maturity z anglického jazyka a VŠ místo kurzů a závěrečné zkoušky z angličtiny na této úrovni

C1 Advanced (CAE)

  • pro velmi pokročilé studenty
  • doklad o tom, že student angličtinu perfektně ovládá nejen na základní konverzační úrovni, ale že je schopen ji plynně používat i při práci či studiu

C2 Proficiency (CPE) 

  • zkouška určena pro „experty“
  • dokladuje, že angličtina držitele certifikátu této úrovně je srovnatelná s angličtinou rodilého mluvčího

Zkoušky KET, PET a FCE je možno skládat také ve variantě „pro školy“ („for schools“), což neznamená, že by byla zkouška jednodušší nebo méně hodnotná, ale že je slovní zásobou přizpůsobena dětem a dospívajícím.

Je možné též skládat tzv. „dětské zkoušky“ Young Learners, které jsou určeny pro žáky prvního a druhého stupně základní školy (Pre A1 Starters, A1 Movers a A2 Flyers) U posledního typu zkoušky už bychom ale spíše doporučili zaměřit se na přípravu ke zkoušce A2 Key for Schools

JAK PROBÍHÁ ZKOUŠKA

V dopoledních hodinách s krátkými přestávkami probíhají všechny psané části zkoušky, například u FCE: Reading + Use of English (1h 15 min), Writing (1 h 20 min) a Listening (40 min) a v odpoledních hodinách probíhá ústní část (Speaking), kam jsou studenti po dvojicích nebo trojicích zváni na konkrétní čas. Tato část trvá zhruba 15 minut. Průběh ostatních zkoušek bývá obdobný, v testech se nachází velmi podobné úlohy, pouze přizpůsobené dané úrovni. Výsledky zkoušky se studenti dozvídají na internetu po přihlášení pod svým kódem zhruba měsíc až dva po konání zkoušky.

 

NAŠE DOPORUČENÍ 

Doporučujeme přihlášení ke zkoušce teprve tehdy, když jste si jisti, že zkouškou úspěšně projde, nicméně může se stát, že i přes důslednou přípravu v den zkoušky neuspějete, což však neznamená, že odejdete domů s prázdnou, ale dostáváte certifikát deklarující vaši aktuální úroveň, většinou tedy o úroveň nižší. Naopak pokud složíte zkoušku bravurně a dosáhnete nejvyššího možného skóre, dostanete certifikát deklarující znalost jazyka o úroveň vyšší. 

Pokud s přípravou na zkoušku váháte, můžete nás kontaktovat a vyžádat si cvičný test, dle kterého ohodnotíme Vaši úroveň a doporučíme vhodnou zkoušku, anebo si můžete sami stáhnout cvičné testy včetně klíče na této webové stránce: https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/exam-preparation/

Přihláška do kurzu JAZYKOVÉ CERTIFIKÁTY CAMBRIDGE