Jindřichův Hradec a Pelhřimov

Informace k obnovení výuky v jazykové škole od 11. května 2020

Informace k obnovení výuky v jazykové škole

od 11. května 2020

(v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020)

Pohyb účastníků v prostorách JŠ se řídí těmito principy:

Vstup do učeben JŠ je umožněn pouze účastníkům kurzu.

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19:

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s   dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že účastník patří do rizikové skupiny:

Do rizikové skupiny patří účastník, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
Doporučuje se, aby zákonní zástupci/ účastníci zvážili tyto rizikové faktory, pokud účastník patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
Při každém vstupu do JŠ předkládá účastník toto prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do JŠ. Prohlášení u nezletilých účastníků je podepsáno zákonným zástupcem:

a

* formulář prohlášení je ke stažení na našem webu.

 

Novinky do vašeho e-mailu

© Jazyková škola Zachová • všechna práva vyhrazena

Vytvořil MD webdesign – tvoříme obchodně úspěšné weby

Top